Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Fyzika F 36 Rozvrh
Mgr. Dana Lörincová
  Jazyková učebňa 1 JAZ 1 0 Rozvrh
  Jazyková učebňa 2 JAZ 2 0 Rozvrh
  Klubovňa KLUB 0 Rozvrh
  Kooperatívna dielňa COOP 16 Rozvrh
  Malá telocvičňa TV2 0 Rozvrh
  Prírodopis a chémia PR - CH 0 Rozvrh
  Školská dielňa D 12 Rozvrh
  Školská jedáleň ŠJ 0 Rozvrh
  Učebňa informatiky č.1 INF1 18 Rozvrh
Mgr. Martina Vavrencová
  Učebňa informatiky č.2 INF2 14 Rozvrh
  Veľká telocvičňa TV1 0 Rozvrh
  ŽIacka kuchynka 25 Rozvrh

© aScAgenda 2021.0.1261 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.04.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria