• Skutočnú chybu robíte vtedy, keď svoje predošlé chyby neopravíte.
          • Konfucius