• Učiteľ/ka II. stupňa MAT+INFO

  • Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o ped. a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch ped. a odb. zamestnancov

    

   eduresized_mat-info.jpg   - kompletná pracovná ponuka

  • Učiteľka Materskej školy

  • Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o ped. a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch ped. a odb. zamestnancov

   PRACOVNE_PONUKY_MS(1).pdf - kompletná pracovná ponuka

  • Pedagogický asistent

  • bližšie informácie čoskoro

  • Učiteľ/ka II. stupňa TEL. VÝCHOVA

  • bližšie informácie čoskoro