• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
   • Telefón
   • +421 51 4582 204 - škola,
    0917/669262 - riaditeľka školy,
    0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ.
    0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ,
    051 7942 285 - vedúca školskej jedálne
   • IČO
   • IČO: 36 158 101
   • DIČ
   • DIČ: 202 136 49 50
   • Adresa školy
   • Pod lesíkom 19
    082 22 Šarišské Michaľany
    Slovakia