•  

  SLOVENSKO                  LOTYŠSKO                   TURECKO

   

 • Názov projektu : Our Climate Our Future
  Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA229-078206_1

    • Lotyšsko (5.deň)
    • Lotyšsko (5.deň)

    • 27.05.2023 13:49
    • Poslednému dňu (piatok) v Lotyšsku dominovalo najmä odovzdávanie certifikátov a lúčenie, ale aj v tento deň si stihli ešte spraviť výlet do prístavného mesta s názvom Venstspils.

     Plní dojmov a zážitkov z celého týždňa sa vydali na cestu a my im prajeme šťastný návrat domov.

    • viac
    • Lotyšsko (4.deň)
    • Lotyšsko (4.deň)

    • 27.05.2023 13:50
    • Aj štvrtok bol deň plný spoznávania nových zaujímavých miest a zbierania krásnych zážitkov: spoločne navštívili 500-ročný kostol, múzeum námorníctva, Forest park aj maják.
    • viac
    • Lotyšsko (3.deň)
    • Lotyšsko (3.deň)

    • 27.05.2023 13:49
    • Streda začala prezentovaním pripravených projektov, po ktorých nasledovali športové a kreatívne aktivity v škole. Neskôr sa vybrali spoznávať ďalšie zaujímavé miesta, ako napr. Vergale museum či mesto Ziemupe, v ktorom im bol dopriaty nádherný západ slnka pri mori.
    • viac
    • Lotyšsko (2.deň)
    • Lotyšsko (2.deň)

    • 24.05.2023 05:34
    • Doobedňajší utorkový program sa niesol v duchu témy projektu Erasmus+ Our Climate Our Future, preto spoločne navštívili skládku pevného odpadu,kde si vypočuli informácie o separácii odpadu. Okrem toho si tiež prezreli veterné mlyny a v meste Liepaja tentokrát navštívili múzeum starožitností aj pravoslávnu mešitu. Ani dnes nevynechali zastávku pri Baltickom mori a príjemný deň ukončili spoločným medzinárodným turnajom.
    • viac
    • Lotyšsko - výmenný pobyt (1.deň)
    • Lotyšsko - výmenný pobyt (1.deň)

    • 23.05.2023 10:17
    • V skorých ranných nedeľňajších hodinách (21. mája 2023), keď väčšina z nás ešte sladko spala tvrdým spánkom, 9 žiakov našej školy spolu s p. riaditeľkou a 3 vyučujúcimi odcestovali do Lotyšska. Nešli tam však kvôli MS v hokeji, ale na týždenný výmenný pobyt – po Turecku druhý v rámci projektu Erasmus+.

     Prvý deň na nich čakal uvítací ceremoniál v partnerskej škole v dedinke Vérgale, po ktorom si pozreli, ako prebieha vyučovanie v lotyšskej škole. Okrem prehliadky tejto dedinky si stihli obzrieť aj neďaleké mesto Liepaja, ktoré má približne 70 000 obyvateľov Najviac ich však očarilo Baltické more...

    • viac
    • Skrášlenie okolia školy - Naša klíma, naša budúcnosť
    • Skrášlenie okolia školy - Naša klíma, naša budúcnosť

    • 01.06.2023 14:41
    • Hoci v dnešný deň (12.5.) svieti v kalendári meno Pankrác – 1 z 3 „ľadových mužov“ – príroda k nám bola milosrdná a dopriala nám príjemné jarné počasie. Preto sme neváhali a rozdelili si úlohy tak, aby sa každý podieľal na skrášlení okolia našej školy. Zahanbiť sa nedali malí ani veľkí, chlapci či dievčatá.

     Rukavice, motyky, lopaty, fúriky, hrable či metly – to všetko bolo súčasťou celého dopoludnia, počas ktorého sme stihli vyčistiť rigoly a chodníky za budovou školy i na bočnom parkovisku, ako aj átrium školy, upravili a vyhrabali sme trávnatý priestor i pozametali kamenistú cestu pred budovou školy, dokonca sme presadili aj niekoľko stromčekov. Vyčistili sa kamenné kvetináče, do ktorých sa čoskoro vysadia kvety, a osadili sme ich vpravo pred hlavný vchod budovy školy. Vľavo zas vďaka ochote a veľkej pomoci manželov Timkových vznikla skalka v tvare sdrca. Im, ale tiež aj pánom z Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí nám pomohli s pokosením trávy, vyjadrujeme úprimnú vďaku. Naše poďakovanie patrí aj OÚ za požičanie kosačiek, ako aj sponzorom za darovanie záhradných substrátov.

     Aby naša snaha a námaha neboli márne, chceme zároveň vyjadriť prosbu voči všetkým, ktorí trávia čas v areáli školy a v jej okolí. Prosíme, aby ste sa tešili spolu s nami z toho, čo tu máme, a neničili to. Oddýchnite si na lavičkách, ak to budete potrebovať, ale nepresúvajte ich na iné miesta. Buďte ohľaduplní a nevenčite svojich domácich miláčikov v okolí školy. Taktiež prosíme, aby ste nevyužívali ihriská a priestor v ich blízkosti na parkovanie osobných áut. Ďakujeme, že nám takto pomôžete udržiavať okolie našej školy pekné a čisté.

     Naša klíma, naša budúcnosť. Nezabúdajme na to...

    • viac
    • Projektové vyučovanie
    • Projektové vyučovanie

    • 01.06.2023 13:31
    • Žiaci 7.A a 6.A triedy počas piatkového projektového vyučovania (28.4.) vytvorili pri príležitosti Dňa Zeme projekt na tému Naša klíma, naša budúcnosť.
    • viac
    • Deň zeme
    • Deň zeme

    • 01.06.2023 13:34
    • Každý z nás produkuje uhlíkovú stopu. Tá označuje množstvo emisií plynov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry a majú nepriaznivý dopad na podnebie. Keďže 22. apríl je všeobecne známy ako Deň Zeme, v rámci hodín biológie si žiaci 6.A a 7.A vyskúšali, ako sa táto uhlíková stopa počíta. Žiaci sa tak dozvedeli, približne koľko kg emisií oxidu uhličitého ročne vyprodukujú. Následne uvažovali nad tým, ako by mohli produkciu osobnej uhlíkovej stopy obmedziť. Svetovému Dňu Zeme sme v piatok venovali aj rozhlasové okienko, ktoré prečítali žiačky 7.A.
    • viac
    • Turecko - 4. deň
    • Turecko - 4. deň

    • 22.05.2023 12:58
    • V posledný deň výmenného pobytu odovzdal riaditeľ tureckej školy našim žiakom certifikáty a potom si ešte pred odchodom domov vychutnali spoločný obed v tureckej reštaurácii. 
    • viac
    • Turecko - 3. deň
    • Turecko - 3. deň

    • 22.05.2023 13:11
    • Tretí deň bol skutočne bohatý na zážitky: navštívili Údolie holubov, turecké Fairy chimneys, hrnčiarske dielne aj Údolie predstavivosti. Svoju odvahu si zas preverili prechodom cez hojdajúci most. Záver dňa patril tanečnému večeru.
    • viac
    • Turecko - 2. deň
    • Turecko - 2. deň

    • 22.05.2023 13:09
    • Utorok začal prezentovaním aktivít tureckých žiakov, ktoré sa niesli v duchu eko témy Our Climate Our Future. Po nich sa pokračovalo v spoznávaní ďalších zaujímavých miest a tradícií mesta. Spoločne si prezreli Tarsus (historická časť mesta Mersin), kde mali možnosť vidieť hradby mesta aj ulice s pôvodnými domami, potom navštívili mešitu, múzeum histórie, záhradu vodopádov i bránu Kleopatry. Zistili, že typickým stromom mesta Mersin je pomarančovník, a na obed ochutnali pravý turecký kebab.
    • viac
    • Turecko - 1. deň
    • Turecko - 1. deň

    • 22.05.2023 13:10
    • Po šťastnom, no dlhom lete sa v neskorých nočných hodinách konečne ubytovali v hoteli, aby si aspoň trochu oddýchli a načerpali sily na všetky zážitky, ktoré si pre nich Turci v tento týždeň pripravili. 

     Pondelok začal naozaj veľkolepo – čakal na nich červený koberec a slávnostné uvítanie na pôde školy. Počas dňa si prezreli mesto Mersin, navštívili miestny turecký bazár, obdivovali kostol aj mešitu. Popoludní si dali čaj o piatej v prístave Marina a deň zakončili bohatou večerou pri mori..

    • viac
    • Turecko - mobilita
    • Turecko - mobilita

    • 22.05.2023 13:14
    • V nedeľu (19. marca 2023) odleteli 4 žiaci našej školy spolu s p. riaditeľkou a 2 vyučujúcimi na výmenný pobyt do Turecka, kde budú tráviť tento týždeň spolu so žiakmi tureckej školy z mesta Mersin, ako aj so žiakmi z Lotyšska. Tento výmenný pobyt je prvým z 3, konajúcich sa v rámci projektu Erasmus+, do ktorého je naša škola zapojená, pod názvom Our Climate Our Future.
      
    • viac
    • Jesenná brigáda na cyklotrase Eurovelo 11
    • Jesenná brigáda na cyklotrase Eurovelo 11

    • 06.06.2023 19:09
    • V apríli minulého šk. roku žiaci našej školy prvýkrát prijali pozvanie p. starostu Š. Michalian pomôcť pri skrášľovaní michalianskeho úseku cyklotrasy Eurovelo 11. Dnes (21. 10.) žiaci 8.A a 9.A opäť neváhali vyhrnúť si rukávy a spolu s michalianskymi seniormi z KD vysadili okolo 50 stromčekov a 50 kríkov popri cyklochodníku v úseku Mlyská – Ketelský potok. 
    • viac