Navigácia

 • Pokyny pre žiakov 8. a 9. ročníka k nástupu na prezenčné vzdelávanie k 19.4.2021

  • prezenčné vzdelávanie začína v pondelok 19.4.2021 o 7:30 hod.,
  • žiaci vstupujú do budovy vchodom č.2,
  • predložia na kontrolu: negatívny test 1 rodiča ,

                                           negatívny test žiaka (svoj)

                                           čestné vyhlásenie

  • žiaci prejdú ranným filtrom – dezinfekcia a meranie teploty,
  • v šatni si odložia vrchný odev a prezujú sa,
  • odchádzajú do triedy.

   

  Pred nástupom do školy si žiaci pripravia:

  • respirátor + náhradné rúško,
  • čip na dochádzku a stravu,
  • prezuvky,
  • žiacku knižku,
  • písacie potreby,
  • učené pomôcky na slovenský jazyk, literatúru a matematiku – na pondelok

  Vyučovanie prebieha do 12:30 hod.

 • Organizácia vyučovania od 12.04.2021 do 16.04.2021

  • Materská škola- prezenčné vyučovanie.

  • Žiaci 1. stupňa – prezenčná forma vyučovania.

  • Naďalej platí, že:

   - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  /Výnimky sú platné len v prípade, ak sa týkajú všetkých dospelých žijúcich v spoločnej domácnosti s dieťaťom/;

   - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../;

   - rodine nie je predpísaná karanténa,

   - nosenie rúška - aj náhradné /nemusí byť respirátor, ak ho dieťa má, prosíme detský, nie pre dospelých – sú im veľké- vyučovanie 1. stupňa bude prebiehať tak ako doposiaľ– od schádzania až po ŚKD – sú deti v svojej triede s nikým iným neprichádzajú do dlhodobého kontaktu-  v prípade, ak sa v  domácnosti vyskytol niekto pozitívne testovaný, prosíme aby ste pred nástupom do školy a po dodržaní predpísanej karantény zvážili, kvôli bezpečnosti ostatných, možnosť dať svoje dieťa otestovať.

   V deň nástupu odovzdá žiak Čestné vyhlásenie s uvedeným dátumom testu.

   - Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme štúdia,

   nástup žiakov 2. stupňa závisí od rozhodnutia ministerstva školstva a aktuálnej epidemiologickej situácie.

   Ďalšie informácie budú prezentované po 12. 4. 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou.

  Elektronická prihláška prosím vyplňte na stránke našej školy.

  Vytlačenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami odovzdajte osobne.

  V prípade potreby sa v tomto termíne uskutoční zápis osobne v budove školy, len ak zákonný  zástupca nemá možnosť odoslať elektronickú prihlášku. Podmienkou  osobnej účasti v budove školy je negatívny test nie starší ako sedem dní.

  Dokumenty na zápis do ŠKD, jedálne dokumenty zápis

  V prípade nejasností prosíme kontaktovať:

  t. č. riaditeľka školy: 0908 316 332

  t. č. škola: 051 4582 204

   

   

  zapis_1_rocnik(2).pdf

 • Oznam

  Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 31.03.2021 pokračuje vyučovanie po veľkonočných prázdninách prezenčnou formou žiakov 1. až 4. ročníka. V prevádzke bude školská jedáleň a školský klub detí. Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test na COVID-19 zákonného zástupcu a vyplnené Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Test nesmie byť starší ako sedem dní. Ostatní žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. O zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 • Oznam

 • Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 • Zapojili sme sa do Ponožkovej výzvy

  21.marec je Svetovým dňom Downovho  syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky . Je to veselá aktivita, do ktorej sa zapojili aj žiaci I. stupňa.

 • Fenomény sveta

  Milí žiaci, rodičia,

  naša škola rozhodla zapojiť sa  do projektu  s názvom  FENOMÉNY SVETA . Fenomény sveta chápu učenie ako pomyselnú expedíciu, počas ktorej sa žiaci vydávajú na cestu za poznaním spolu s učiteľom, ktorý je ich sprievodcom.  Do vyučovacieho procesu sme implementovali nové metódy  výučby, ktoré umožnia prezentovať učivo žiakom zážitkovou a zábavnou formou.

  Vyučovacie metódy a kompetencie reflektujú súčasné trendy v didaktike. Ide o metódy riadenej výučby, obráteného vyučovania, metódy diferencovanej výučby, didaktické hry či bádateľské metódy. U žiakov sa rozvíja tvorivosť, komunikačná schopnosť, prezentačná zručnosť, schopnosť pracovať v tíme či kritické myslenie.

  Žiaci spoznávajú učivo z viacerých perspektív, keďže sa v ňom prelínajú jednotlivé predmety (geografia, dejepis, fyzika, či biológia). Vzdelávacie videá plnia úlohu názornej vyučovacej pomôcky ku ktorým sa viažu interaktívne cvičenia na preverenie porozumeného obsahu videa.

  Fenomény sveta sú pre učiteľa aj žiakov skutočnou dobrodružnou cestou za poznaním.

  S prihlasovaním Vám radi pomôžu Vaši triedni učitelia. 

   

 • IQ olympiáda

  Milí žiaci, 

  máte možnosť prihásiť sa do súťaže - IQ OLYMPIÁDA.

  Registrácia do 10. ročníka IQ olympiády je od 01.03.2021 do 31.03.2021 pre žiakov druhého stupňa základnej školy.

  Opäť sa môžete tešiť na zaujímavé úlohy a samozrejme výhry.

  Kto vyhrá tento rok notebook? A kto bude mať nový tablet či smart hodinky? Alebo sa niekto teší na spoločenské hry či zaujímavé knihy?

  Tak neváhaj a registruj sa!

  Registrovať sa môžete do 31. 03. 2021.

  https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

   

  Viac info nájdete na stránke: https://iqolympiada.sk/ 

 • Vyučovanie žiakov od 08.03.2021

  Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany oznamuje, že od 8. marca 2021 do 21. marca 2021

  prebieha vyučovanie prezenčnou formou:   

  • materská škola, prezenčne prednostne pre deti, ktoré sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  • na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým  podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  Pri nástupe žiak musí splniť tieto podmienky: 

  • Musí sa dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. (Pokiaľ je uvedená potreba testu zákonného zástupcu) – 1. stupeň.
  • Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
  • Žiaci druhého stupňa sa musia preukázať negatívnym testom žiaka a zákonného zástupcu.
  • Test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní.
  • Pri nástupe do školy žiaci absolvujú ranný filter, musia sa preukázať aj Vyhlásením o bezinekčnosti, inak im vstup do tried nebude umožnený.

  Žiaci  5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.  

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Prezenčná forma vzdelávania v materskej škole,  pre žiakov 1. stupňa a žiakov 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k internetu, bude pokračovať do konca tohto týždňa v nezmenenom režime (ako včera a dnes). 

  O každej zmene Vás budeme priebežne informovať. 

 • JEDNODUCHÉ RADY AKO SA CHRÁNIŤ

  Rezort školstva v spolupráci s odborníkmi pripravili prehľadnú brožúru so základnými informáciami o koronavíruse a očkovaní pre žiakov a školy.

 • Oznam

  Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany oznamuje, že od pondelka 1. 3. 2021 bude vyučovanie pokračovať nasledovne:

  • MŠ - prezenčne- prezenčne /je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu (nie starší ako 7 dní) zákonného zástupcu/
  • 1. stupeň (1. - 4. ročníky) – prezenčne /je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu (nie starší ako 7 dní) zákonného zástupcu/
  • 2. stupeň (5. - 9. ročníky) – dištančne (online)- žiaci pokračujú, tak ako doteraz
  • 2. stupeň (5. - 9. ročníky) -  žiaci vzdelávajúci sa pomocou pracovných listov majú možnosť nastúpiť do školy po skupinkách po 5, za dodržania predpísaných hygienických podmienok. Nevyhnutnou podmienkou je, že do školy môžu prísť len žiaci, ktorí sa preukážu negatívnym testom svojim a aj jedného z rodičov, nie starším ako 7 dní a je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

  Ďakujeme za porozumenie!

 • Jarné prázdniny

 • Vyučovanie žiakov 1. stupňa od 15.02.2021

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ak máte záujem o prezenčné vzdelávanie svojho dieťaťa, aj ďalší týždeň od 15.02.2021 sa musíte preukázať negatívnym testom ( neg. test - 1 zákonný zástupca).

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Aktualizácia spôsobu vyučovania od 8.2.2021

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany v súčinnosti so zriaďovateľom na základe vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizuje spôsob vyučovania pri dôslednom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Covid školského semafóru a Covid automatu nasledovne:

  Materská škola:

  Prevádzka materskej školy pokračuje od 8.2.2021 prezenčne pre všetkých žiakov. Podmienkou je negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a podpísanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti ( viď. príloha ). Prevádzka MŠ bude v riadnom režime. Vstup do zariadenia bude prebiehať po absolvovaní ranného filtra. Vstup do priestorov školy bude možný len pre osobu s aktuálnym negatívnym testom podľa usmernenia ministra, prípadne s výnimkou z testovania.

       Bez podpísaného čestného prehlásenia vstup do budovy a vzdelávanie dieťaťa v MŠ nebudú možné.

   

  Základná škola

  Od 8.2.2021  žiaci I. stupňa (1. – 4. ročník) pokračujú vo vzdelávaní prezenčnou formou podľa platného rozvrhu hodín za podmienok:

  - negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní potvrdený čestným prehlásením  (viď. príloha)

  - 10-roční žiaci 1. stupňa sa netestujú

   

  Pri nástupe do školy žiaci musia absolvovať ranný filter, dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, rúška ) a preukázať sa Vyhlásením o bezinfekčnosti, inak im vstup do školy nebude umožnený.

   

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka/dieťaťa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať bez plnohodnotného dištančného vzdelávania podľa pokynov ministerstva školstva formou zadávania úloh cez Edupage, ako je obvyklé pri chorobe. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

   

  Školský klub detí:

  Prevádzka ŠKD bude prezenčná v riadnom čase s podmienkami ako pri ZŠ. Doprovod žiakov zo zariadenia nemá povolený vstup do budovy školy. V prípade potreby doprovod kontaktuje vychovávateľa.

   

  Školská jedáleň: 

  Školská jedáleň bude fungovať riadne pre žiakov prezenčného vzdelávania. 

   

  TESTOVANIE

  Pri otvorení MŠ a ZŠ 1.-4. obec dohodla možnosť využiť dve odberné miesta v obci Ostrovany, kde sme prevádzkovateľovi MOM zabezpečili 500 testov.

  Testuje sa na obecnom úrade a v budove ZŠ.

  Piatok 16,00 – 20,00

  Sobota 8,00 – 20,00
  Prípadnú skupinovú návštevu možno dohodnúť so starostom obce, p.Popušom, 0905 470 588

   

  Je možné využiť aj odberné miesto Veľkom Šariši, bez rezervačného systému.
  https://www.e-vuc.sk/psk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/presov/mobilne-odberove-miesto-velky-saris-s-a-n-a.html?page_id=136192
   

  Piatok: 10:00-13:30  ||  14:00-18:00

  Sobota: 10:00-13:30  ||  14:00-18:00

  Nedeľa: 10:00-13:30  ||  14:00-18:00

   

  Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca.docx

  Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zamestnanec.docx

  Cestne__vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_materska_skola.docx

  Spracovanie_osobnych_udajov.docx - rodič/zamestnanec

   

 • Návrat do škôl 2021

  Bližšie informácie ako aj vyhlásenia o bezinfekčnosti budeme pridávať priebežne.

  Sledujte našu web stránku. 

 • Organizácia vyučovania od 01.02.2021

  Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany oznamuje, že

  žiaci I. a II. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní

  aj v týždni od 1. do 5.2.2021.

  Pokyny na ďalšie obdobie budú zverejňované na stránke školy

  podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov Ministerstva školstva.

   

  Jarné prázdniny uskutočnia v riadnych termínoch 20.02.2021 – 28.02.2021. 

   

 • Organizácia vyučovania od 18.01.2021

  Na základe vyjadrenia ministra školstva VVaŠ  žiaci sa od pondelka 18.01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. .

  Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria