Navigácia

Partners


Pondelok 19. 4. 2021
Počet návštev: 1938491

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • prezenčné vzdelávanie začína v pondelok 19.4.2021 o 7:30 hod.,
  • žiaci vstupujú do budovy vchodom č.2,
  • predložia na kontrolu: negatívny test 1 rodiča ,

  negatívny test žiaka (svoj)

  čestné vyhlásenie

  • žiaci prejdú ranným filtrom – dezinfekcia a meranie teploty,
  • v šatni si odložia vrchný odev a prezujú sa,
  • odchádzajú do triedy.

  Pred nástupom do školy si žiaci pripravia:

  • respirátor + náhradné rúško,
  • čip na dochádzku a stravu,
  • prezuvky,
  • žiacku knižku,
  • písacie p
  • Materská škola- prezenčné vyučovanie.

  • Žiaci 1. stupňa – prezenčná forma vyučovania.

  • Naďalej platí, že:

   - jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, /Výnimky sú platné len v prípade, ak sa týkajú všetkých dospelých žijúcich v spoločnej domácnosti s dieťaťom/;

   - do školy môžu ísť len deti, ktoré neprejavujú príznaky akútneho ochorenia /teplota, kašeľ, nevoľnosť.../;

   - rodine nie je predpísaná karanténa,

   - nosenie rúška - aj náhradné /nemusí byť respirátor, ak ho dieťa má, prosíme detský, nie pre dospelých – sú im veľké- vyučovanie 1. stupňa bude prebiehať tak ako doposiaľ– od schádzania až po ŚKD – sú deti v svojej triede s nikým iným neprichádzajú do dlhodobého kontaktu- v prípade, ak sa v domácnosti vyskytol niekto pozitívne testovaný, prosíme aby ste pred nástupom do školy a po dodržaní predpísanej karantény zvážili, kvôli bezpečnosti ostatných, možnosť dať svoje dieťa otestovať.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou.

  Elektronická prihláška prosím vyplňte na stránke našej školy.

  Vytlačenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami odovzdajte osobne.

  V prípade potreby sa v tomto termíne uskutoční zápis osobne v budove školy, len ak zákonný zástupca nemá možnosť odoslať elektronickú prihlášku. Podmienkou osobnej účasti v budove školy je negatívny test nie starší ako sedem dní.

 • Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 31.03.2021 pokračuje vyučovanie po veľkonočných prázdninách prezenčnou formou žiakov 1. až 4. ročníka. V prevádzke bude školská jedáleň a školský klub detí. Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test na COVID-19 zákonného zástupcu a vyplnené Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Test nesmie byť starší ako sedem dní. Ostatní žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. O zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria