Menu

Partners


O škole

Pondelok 6. 7. 2020
Počet návštev: 1535556

Odkaz


Plánované akcie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Rodičom detí zapísaných do MŠ:

  Tu si môžete stiahnuť prílohu, ktorú je potrebné potvrdiť u lekára a priložiť k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

  Priloha_k_ziadosti_o_prijatie_do_MS_-_potvrdenie_o_zdravotnom_stave.docx

 • Vedenie základnej školy s materskou školou, oznamuje
  všetkým žiakom 6. – 9. ročníka, že základná škola v týždni od
  22.6. do 26. 6. z organizačných dôvodov nespustí prevádzku
  pre žiakov uvedených ročníkov.
  Dištančné vyučovanie sa pre všetkých žiakov končí v piatok
  19.6. 2020.
  Odporúčame všetkým žiakom, aby z organizačných dôvodov
  prišli do školy v posledný týždeň školského roka – t.j. v
  pondelok 29.6. 2020 od 8,00 – 11,00 z dôvodu triednických
  prác, a v utorok 30.6. 2020 k odovzdávaniu vysvedčení, ktoré
  bude realizované na školskom dvore od 8,00 – 9,00 hod.
  Všetci žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci povinnú školskú
  dochádzku sú povinní v pondelok 29.6. odovzdať učebnice.
  Ostatní žiaci odovzdávajú učebnice až v septembri budúceho
  školského roka.
  Je potrebné priniesť so sebou prehlásenie o bezinfekčnosti,
  ktoré nájdete na stránke školy. Vstup do budovy je s rúškom.
  Prevádzka materskej školy z prevádzkových dôvodov končí
  činnosť dňom 30.6. 2020.

 • Škola/predmetová komisia/ vypracovali kritériá hodnotenia pre svoj predmet/vzdelávaciu oblasť/školu, o ktorých informovala zriaďovateľa a Radu školy. Podľa týchto kritérií budú žiaci hodnotení za prácu počas bežného vzdelávania, dištančného vzdelávania počas karantény aj za prácu v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 /týka sa žiakov 1. stupňa, ktorí v tomto období nastúpili na vyučovanie/.

  Ak sa zo subjektívnych príčin žiakovi nepodarí splniť určené kritériá, alebo žiak nereagoval dostatočne na dištančné vzdelávanie, môže byť pred záverečným hodnotením preskúšaný. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  1. Rodič je povinný priviesť žiaka do školy osobne v pondelok 1.6.2020 v čase od 7:00 do 8:00 .

  2. Rodič je povinný vypísať „Vyhlásenie“.

  Vyhlásenie je môžné stiahnuť tu: Vyhlasenie_rodicov.docx .

  Vypísané a podpísané vyhlásenie prineste so sebou do školy v pondelok 1.6.2020, príp. ho môžete vypísať priamo na mieste.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ v Šarišských Michaľanoch oznamuje rodičom, že prihlasovanie žiakov 1. - 5. ročníka do ZŠ a detí do MŠ od 1. júna 2020 sa uzatvára 28.5.2020.

 • Bližšie informácie v záložke Materská škola alebo tu: Kriteria_prijatia_do_MS.docx V prípade akýchkoľvek otázok, príp. nejasností kontaktujte zástupkyňu pre MŠ p. Malíkovú na č. 0918567085.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov,

  srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠ s MŠ v Šarišských Michaľanoch v dňoch

  20. 04. – 21. 04. 2020 v čase od 9:00 – 12:00 hod.

  22. 04. 2020 v čase od 11:00 - 15:00 hod.

  Po dohode s vedením školy je možné zapísať dieťa aj v inom termíne.

  Na zápis nie je potrebné prísť s dieťaťom!

  Rodičia sú povinní vstupovať do školy s rúškom na tvári!

  Všetky informácie týkajúce sa zápisu do školy nájdete na našej stránke v ľavom menu - záložka Zápis do 1.ročníka:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria