Navigácia

 • Rada školy má 11 členov.
  Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ak zriaďovateľom je obec, sú:
  - 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
  - 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy
  - 4 zvolení zástupcovia rodičov (ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia) 
  - 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

  Členovia Rady školy:
  1. Mgr. Gabriela Klanicová - zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ 
  2. Slávka Miženčíková - zvolená za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 
  3. Ľubica Miščíková - zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ 
  4. Luboš Bernát - zvolený za rodičov ZŠ 
  5. Ing. Ľubomír Miženčík - zvolený za rodičov ZŠ 
  6. Stanislav Vaňo - zvolený za rodičov ZŠ 
  7. Mgr. Dáša Urbanová - zvolená za rodičov MŠ 
  8. Ing. Marek Zborovjan - delegovaný za zriaďovateľa 
  9. Ján Zimovčák - delegovaný za zriaďovateľa 
  10. Kamil Štelbacký - delegovaný za zriaďovateľa 
  11. Ing. Peter Zborovjan - delegovaný za zriaďovateľa 


  Poznámka:
  Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa pre základné školy zriadené obcou sú členmi rady školy aj 1 delegovaný zástupca krajského školského úradu a 1 delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.

  Poznámka: Dňa 24.5.2016 sa uskutočnili voľby do novej rady školy.

  27.05.2019 09:02 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria