• Nadpis

    • Ochrana osobných údajov

     Prevádzkovateľ

     Názov: Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

     Sídlo prevádzkovateľa:  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany

     Telefón: +421 51 4582 204 - škola Email: zssarmich@gmail.com

     Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

     V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.