• Nadpis

    • ŽIACKY  ŠKOLSKÝ PARLAMENT

     Zloženie žiackeho školského parlamentu: 

     Koordinátorka:    PaedDr. Denisa Imrichová

      

     Zástupcovia tried v školskom roku 2019/2020:

     5.A - Kristína Lichvárová

      

     5.B - Kristína Duždová

      

     5.C - Adriána Duždová ml.

      

     6.A - Tamara Bernátová

      

     6.B - Milan Makula

      

     6.C - Zuzana Duždová

      

     7.A - Tobias Švec

      

     7.B - Lukáš Bandy

      

     8.A - Martin Andraščík

      

     8.B - Ladislav Kaleja - Januv

      

     9.A - Katarína Karaffová