Navigácia

Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Rok 2021

Zmluva_01-2021_ESPIK_Group_s.r.o._-_zber_a_odvoz_odpadu.pdf

Zmluva_02-2021_Lindstrom_s.r.o._-_prenajom_rohozi.pdf

Rok 2020

zmluva_01_2020-_Dobrovolny_has._zbor_SM.pdf

zmluva_02_2020_Futsal_Anton_Solar_2_2020_NZ.pdf

zmluva_03_2020_Espik_Group__s.r.o.__c._SZ2020KE4011.pdf

zmluva_04_2020_ZS_s_MS_Sarisske_Michalany_Dodatok_(1).pdf

zmluva_05_2020_Dodatok_-_Volejbal_Miklos.pdf

zmluva_06_2020_Dodatok_c._1_-_Futsal_Anderko.pdf

zmluva_07_2020_Zmluva_o_zabezpeceni_autobusovej_prepravy_ziakov_Ostrovany-Sarisske_Michalany_sk__rok_2020__2021.pdf

zmluva_08_2020_Zmluva_o_prispevku_na_zabezpecenie_autobusovej_prepravy_ziakov_c._D__.__2020_Sarisske_Michalany_.pdf

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_-_Microsoft_Office_365.pdf

Zmluva_o_poskytnuti_grantu_c.2020-1-SK01-KA229-078206_1.pdf

Dodatok_c.1_k_zmluve_o_poskytnuti_grantu_2020-1-SK01-KA229-078206_1.pdf

Dohoda_sport.sut.-ZS_s_MS_Saris._Michalany_c.109.pdf

Slovak_Telecom__Dodatok_k_zmluve_o_poskytovni_sluziieb.pdf

IKARO_Dodatok_c._2_k_zmluve_o_prenajme_c._164_2014.pdf

 

Rok 2019

zmluva_01_2019_Basketbal__Revak_1-2019-_NZ.pdf

zmluva_02_2019_Futsal__OZ_Stari_pani_2-2019-NZ.pdf

zmluva_03_2019_Futsal__Cervenak_3-2019-NZ.pdf

zmluva_04_2019_Kadernictvo_1-1-2019-NZ.pdf

Dodatok_-_Floorbal__Fedorcik.pdf

zmluva_05_2019_Futsal_Anton_Solar_5_2019_NZ.pdf

zmluva_06_2019_Zmluva_IFOsoft.pdf

zmluva_07_2019_Zmluva_ArtEdu.pdf

zmluva_08_2019_Biometricky_podpis_Zmluva_SKOLA.pdf

zmluva_09_2019_Biometricky_podpis_Zmluva_SKOLA.pdf

zmluva_10_Zmluva_o_poskytovani_sluzby_PERISKOP_pre_RS_(1).pdf

zmluva_11_Zmluva_c._2019_MPC_NP_PoP_ZS.pdf

zmuva_12_Dohoda_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podporu_vytvarania_pracovnych_miest_u_verejnych_zame.pdf

zmluva_13_Zmluva_o_poskytovani_lecencii_na_pouzivanie_SW_-_VIS.pdf

zmluva_13_6_-ZUS_zmluva_o_najme_2019_-_2020-_062019_NZ.pdf

zmluva_14_Zmluva_o_prispevku_na_zabezpecenie_autobusovej_prepravy_ziakov_c._D__.___2019_Sarisske_Michalany.pdf

zmluva_15_Zmluva_o_zabezpeceni_autobusovej_prepravy_ziakov_Ostrovany-Sarisske_Michalany_sk__rok_2019_2020.pdf

zmluva_16_Zmluva_o_dielo.pdf

zmluva_17_Dohoda_sport.sut.-ZS_s_MS_Saris._Michalany_c.146_(1).pdf

zmluva_18_Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_Slovak_Telecom__a.s..pdf

zmluva_19_Zmena_zmluvy_c._1-dodatok_c._1.pdf

zmluva_20_Basketbal__Revak_7-2019-_NZ.pdf

zmulva_21_Zmluva_o_dielo_-_Partika.pdf

zmluva_22_Volejbal__Miklos_8-2019-_NZ.pdf

zmluva_23_Futsal__Anderko_9-2019-_NZ.pdf

zmluva_24_Bedminton__Anderko_10-2019-_NZ.pdf

zmluva_25_Futbal__OSFK__11-2019-NZ.pdf

zmluva_26_Kupna_zmluva_Eurogastrop.pdf

zmluva_27_Zmluva_o_dielo_ihriska.pdf

zmluva_28_Futsal__OZ_Stari_pani_16-2019-NZ.pdf

zmluva_29_Sabyt_objednavka_tepla_na_rok_2020.pdf

 

 

Rok 2018

zmluva_01_2018_Nohejbal_Drab_01_2018_NZ.pdf

zmluva_02_2018_Futsal_Anderko_02_2018_NZ.pdf

zmluva_03_2018_Floorball_Miklos_03_2018_NZ.pdf

zmluva_04_2018_Futsal_Kozak_04_2018_NZ.pdf

zmluva_05_2018_Futsal_OZ_Stari_pani_05_2018_NZ.pdf

zmluva_06_2018_Ramcova_zmluva_Anton_Sarissky.pdf

zmluva_07_2018_Anton_Gargalik.pdf

zmluva_08_2018_HORESKO_sro.pdf

zmluva_09_2018_VSD_Zmluva_o_pripojeni.pdf

zmluva_10_-_Zmluva_Top_Catering.pdf

zmluva_11_-_Zmluva_Mizencik.pdf

zmluva_12_-_Futbal__OSFK_06-2018-NZ.pdf

zmluva_13_-_Futbal__OSFK__dorast_7-2018-NZ.pdf

zmluva_14_-Zmluva_Espik.pdf

zmluva_15_-_Futbal_Anton_Solar_8-2018-NZ.pdf

zmluva_16_o_dodavke_plynu.pdf

zmluva_17_o_dielo.pdf

zmluva_18_AG_FOODS.pdf

zmluva_19_didaktickych_prostriedkov.pdf

zmluva_20_NAJ__s._r._o..pdf

zmluva_21_Futbal.pdf

zmluva_22_grant.pdf

zmluva_23_Dodatok_k_zmluve__-Slovak_Telekom.pdf

zmluva_24_Zmluva_o_dielo_-_Dusan_Kravec_KRAGAS_.pdf

zmluva_25__o_poskytovani_sluzby_evidencie_odpadu.pdf

zmluva_26_2018_dodatok_Komensky.pdf

zmluva_27_o_prispevku_na_zabezpecenie_autobusovej_prepravy_ziakov_c._D__.___2017_Sarisske_Michal.pdf

zmluva_28_o_prispevku_na_zabezpecenie_autobusovej_prepravy_ziakov_c._D__.___2017_Sarisske_Michal.pdf

zmluva_29_o_spracuvani_osobnych_udajov_sprostredkovatelom.pdf

zmluva_30_ZUS_o_najme_2018_-_2019-_1020

zmluva_31_VSE_-_dodatok_k_zmluve_(1).pdf

zmluva_32_Volejbal__Miklos_10-2018-_NZ.pdfObjednavky_08-2018.pdf

zmluva_33_IKARO_-_dodatok_k_zmluve.pdf

zmluva_34_Florbal__Fedorcik_11-2018-NZ.pdf

zmluva_35_Basketbal__Revak_12-2018-_NZ.pdf

zmluva_36_Basketbal__Lohinsky_13-2018-_NZ.pdf

zmluva_37_Futsal__Anderko_14-2018-_NZ.pdf

zmluva_38_Futbal__OSFK__15-2018-NZ.pdf

zmluva_39_MPC.pdf

zmluva_40_Futsal__Sobota_16-2018_-_NZ.pdf

zmluva_41_Komensky_zmluva.pdf

zmluva_42_Interaktivna_skola_zmluva.pdf

 

Rok 2017

zmluva_01_2017_servisna_zmluva_Bernat.pdf

zmluva_02_2017_futsal_OZ_Stari_pani.pdf

zmluva_03_2017_ramcova_kupna_MarcoDia.pdf

zmluva_04_2017_ramcova_kupna_BidFood.pdf

zmluva_05_2017_ramcova_kupna_Ryba.pdf

zmluva_06_2017_ramcova_kupna_Sarissky.pdf

zmluva_07_2017_ramcova_kupna_MILK-AGRO.pdf

zmluva_08_2017_sluzby_O2.pdf

zmluva_09_2017_sluzby_O2.pdf

zmluva_10_2017_sluzby_O2.pdf

zmluva_11_2017_sluzby_O2.pdf

zmluva_12_2017_kupna_zmluva_ATC.pdf

zmluva_13_2017_kupna_zmluva_ATC_dodatok_1.pdf

zmluva_14_2017_ramcova_obchodna_Pekaren_Luba.pdf

zmluva_15_2017_bedminton_Belisova.pdf

zmluva_16_2017_basketbal_Belisova_dodatok_01.pdf

zmluva_17_2017_futbal_OSFK.pdf

zmluva_18_2017_kadernictvo.pdf

zmluva_19_2017_ramcova_kupna_Mizencik.pdf

zmluva_20_2017_odvoz_odpadu_ESPIK.pdf

zmluva_21_2017_futbal_Solar.pdf

zmluva_22_2017_ramcova_zmluva_Masovyroba_Gargalik.pdf

zmluva_23_2017_futbal_OSFK_4_2017_NZ.pdf

zmluva_24_2017_zmluva_o_dielo_Balkar.pdf

zmluva_25_2017_NP_SOV_1.pdf

zmluva_26_2017_NP_SOV_2.pdf

zmluva_27_2017_ramcova_zmluva_AG_FOODS_SK.pdf

zmluva_28_2017_ramcova_dohoda_KAPAP.pdf

zmluva_29_2017_zverenie_majetku.pdf

zmluva_30_2017_bezp_projekt_SOMI.pdf

zmluva_31_2017_UPSVaR.pdf

zmluva_32_2017_Sabyt.pdf

zmluva_33_2017_Telekom.pdf

zmluva_34_2017_DD_strava.pdf

zmluva_35_2017_Organika.pdf

zmluva_36_2017_SAD.pdfzmluva_37_2017_ZUS_zmluva_o_najme.pdf

zmluva_38_2017_basketbal_Revak_8_2017_NZ.pdf

zmluva_39_2017_volejbal_Miklos_9_2017_NZ.pdf

zmluva_40_2017_Dohoda_sportove_sutaze.pdf

zmluva_41_2017_SAD.pdf

zmluva_42_2017_TiDo_licencia.pdf

zmluva_43_2017_HOOK_dodatok_1.pdf

zmluva_44_2017_floorball_Miklos_10_2017_NZ.pdf

zmluva_45_2017_futsal_Anderko_11_2017_NZ.pdf

zmluva_46_2017_futsal_Anderko_12_2017_NZ.pdf

zmluva_47_2017_nohejbal_Drab_13_2017_NZ.pdf

zmluva_48_2017_Pekaren_Saris.pdf

zmluva_49_2017_zmluva_o_dielo_elektro.pdf

zmluva_50_2017_Hook_dodatok.pdf

 

Rok 2016

zmluva_01_2016_KRAGAS_ucebna_CH_BI.pdf

zmluva_01_2016_najom_fitnes_GYM.pdf

zmluva_02_2016_prax_studenta.pdf

zmluva_03_2016_osfk.pdf

zmluva_04_2016_Daffer_CH_Bi.pdf

zmluva_05_2016_futsal_Kozarova_14_2015_NZ.pdf

zmluva_06_2016_bedminton_Belisova_2_2016_NZ.pdf

zmluva_07_2016_Komensky.pdf

zmluva_08_2016_OZ_SP.pdf

zmluva_09_2016_Miklos.pdf

zmluva_10_2016_Martonakova.pdf

zmluva_11_2016_Daffer_fyzika.pdf

zmluva_12_2016_LPR_narcisy_Den_narcisov.pdf

zmluva_13_2016_F_rekonstrukcia.pdf

zmluva_14_2016_Dodatok1_Bedminton_Belisova.pdf

zmluva_15_2016_SPP_plyn.pdf

zmluva_16_2016_ZUS_Altamira.pdf

zmluva_17_2016_Dovera_elektronic_sluzby.pdf

zmluva_18_2016_CERES_zabezpecenie_ubytovania.pdf

zmluva_19_2016_SPP_Zmluva_o_spolupraci_marketing.pdf

zmluva_20_2016_Dodatok1_Simon_7_2015_NZ.pdf

zmluva_21_2016_dodatok1_volejbal_Miklos_10_2015_NZ.pdf

zmluva_22_2016_Kadernictvo_NZ.pdf

zmluva_23_2016_CVTI_SR_darovacia_zmluva.pdf

zmluva_24_2016_Dohoda_16_37_012_150_dobrovolnici.pdf

zmluva_25_2016_odber_stravy.pdf

zmluva_26_2016_Sabyt_teplo.pdf

zmluva_27_2016_SAD_doprava.pdf

zmluva_28_2016_SAD_doprava.pdf

zmluva_29_2016_ZUS_zmluva_o_najme_2016_2017.pdf

zmluva_30_2016_Basketbal_Revak_NZ.pdf

zmluva_31_2016_Volejbal_Miklos_NZ.pdf

zmluva_32_2016_Bedminton_Bodnar_NZ.pdf

zmluva_33_2016_sutaze_stolny_tenis.pdf

zmluva_34_2016_poskytovanie_sluzieb.pdf

zmluva_35_2016_futsal_Miklos_NZ.pdf

zmluva_36_2016_historicky_serm_Marek_Veselovsky.pdf

zmluva_37_2016_futsal_ziaci_Miklos_NZ.pdf

 

Rok 2015

zmluva_01_2015_MarcoDia_ramcova_kupna_zmluva.pdf

zmluva_02_2015_futbal_NZ.pdf

zmluva_03_2015_ATCJR_kupna_zmluva_F086_15.pdf

zmluva_04_2015_Nucem_.pdf

zmluva_05_2015_rkc_Anton_Sarissky.pdf

zmluva_06_2015_Zmluva_o_spolupraci_LPR.pdf

zmluva_07_2015_Milk_Agro.pdf

zmluva_08_2015_HO_PE_Family.pdf

zmluva_09_2015_Ryba_KE.pdf

zmluva_10_2015_PEBA.pdf

zmluva_11_2015_Promo.pdf

zmluva_12_2015_Promo.pdf

zmluva_13_2015_Mizencik.pdf

zmluva_14_2015_Masovyroba.pdf

zmluva_15_2015_TOPCatering.pdf

zmluva_16_2015_EPoS.pdf

zmluva_17_2015_CMK.pdf

zmluva_18_2015_Eurogastrop.pdf

zmluva_19_2015_Bidvest.pdf

zmluva_20_2015_VSE.pdf

zmluva_21_2015_basketbal_Belisova_2015_NZ.pdf

zmluva_22_2015_pekaren.pdf

zmluva_23_2015_kupna_AG_FOODS.pdf

zmluva_24_2015_Telekom_sluzby.pdf

zmluva_25_2015_Telekom_sluzby.pdf

zmluva_26_2015_najom_NP_Belisova.pdf

zmluva_27_2015_doprava_osob.pdf

zmluva_28_2015_mlieko.pdf

zmluva_29_2015_prax_studentov.pdf

zmluva_30_2015_Hook_jedalen.pdf

zmluva_31_2015_odpad_Pedersen.pdf

zmluva_32_2015_dodatok.pdf

zmluva_33_2015_dodatok.pdf

zmluva_34_2015_dodatok.pdf

zmluva_35_2015_UPSVaR_dobrovolnici.pdf

zmluva_36_2015_wc.pdf

zmluva_37_2015_teplo_Sabyt.pdf

zmluva_38_2015_vypozicka_pc_sj.pdf

zmluva_39_2015_bus_SAD.pdf

zmluva_40_2015_bus_SAD_nad.pdf

zmluva_41_2015_ucebnice_AJ.pdf

zmluva_42_robot_SJ.pdf

zmluva_43_basketbal_Belisova_6_2015_NZ.pdf

zmluva_44_floorball_Simon_7_2015_NZ.pdf

zmluva_45_basketbal_Revak_8_2015_NZ.pdf

zmluva_46_bedminton_Bodnar_9_2015_NZ.pdf

zmluva_47_volejbal_Miklos_10_2015_NZ.pdf

zmluva_48_floorball_Miklos_11_2015_NZ.pdf

zmluva_49_ZUS_zmluva_najom_2015_2016.pdf

zmluva_50_bedminton_Slizova_13_2015_NZ.pdf

zmluva_51_2015_sutaze.pdf

zmluva_52_2015_pomocky.pdf

zmluva_53_2015_pomocky.pdf

zmluva_54_2015_CVTI.pdf

zmluva_55_2015_futsal_Kozarova.pdf

 

Rok 2014

zmluva_01_2014_00314_ZPPS.pdf

zmluva_05_2014_futbal_Dugas_2_2014_NZ.pdf

zmluva_09_2014_kadernictvo_dodatok1_12_013_NZ.pdf

zmluva_13_21014_Den_mladeze_fu_7_2014_NZ.pdf

zmluva_17_2014_najomna_volby.pdf

zmluva_20_2014_Allianz_PC_priloha.pdf

zmluva_24_2014_ZUS_najom.pdf

zmluva_24_2014_ZUS_najom.pdf

zmluva_28_2014_dodatok.pdf

zmluva_32_2014_UPSVaR_PO_dohoda_79SB2014_12.pdf

zmluva_36_2014_pravne_sluzby.pdf

zmluva_40_2014_SAD_D76_zabezpecenie_prepravy_ziakov.PDF

zmluva_44_2014_dodatok_2_MPC_CVS.pdf

zmluva_02_2014_dodatok2_SAD.pdf

zmluva_06_2014_sportove_hry_fu_3_2014_NZ.pdf

zmluva_10_2014_floorball_simon_6_2014_NZ.pdfzmluva_14_2014_sportove_hry_Radvansky_8_2014_NZ.pdf

zmluva_14_2014_sportove_hry_Radvansky_8_2014_NZ.pdf

zmluva_18_2014_basketbal_Belisova_dodatok_1_12_2013_NZ.pdf

zmluva_21_2014_ovocie_zelenina.pdf

zmluva_21_2014_ovocie_zelenina.pdf

zmluva_25_2014_basketbal_Revak.pdf

zmluva_29_2014_bedminton_Bodnar_9_2014_NZ.pdf

zmluva_33_2014_RYBA_KE_Ramcova_kupna_zmluva.pdf

zmluva_37_2014_floorball_Miklos_15_2014_NZ.pdf

zmluva_41_2014_masovyroba_Gargalik.pdf

zmluva_45_2014_zmluva_najom_Vargova.pdf

zmluva_03_2014_dodatok3_SAD.pdf

zmluva_07_2014_NUCEM.pdf

zmluva_11_2014_Den_narcisov_2014.pdf

zmluva_15_2014_LunaS.pdf

zmluva_19_2014_prax_ziakov_PaSA.pdf

zmluva_22_2014_Z8_Dodatok_1_MRK_PO_PO1_130.pdf

zmluva_26_2014_majetok_do_spravy.pdf

zmluva_30_2014_basketbal_Belisova_10_2014_NZ.pdf

zmluva_34_2014_OUOS_PO_Dohoda_2912014OS_sport_sutaze.pdf

zmluva_38_2014_floorball_Simon_14_2014_NZ.pdf

zmluva_42_2014_Interaudit.pdf

zmluva_46_2014_Dugas.pdf

zmluva_04_2014_basketbal_Cervova_dodatok1_6_2013_NZ.pdf

zmluva_08_2014_futbal_osfk_dodatok1_2_2014_NZ.pdf

zmluva_12_2014_SPP_plyn_dodatok1.pdf

zmluva_16_2014_basketbal_Cervova_dodatok_2_16_2013_NZ.pdf

zmluva_20_2014_Allianz_PC.pdf

zmluva_23_2014_Z9_mluva_o_vypozicke_MS.pdf

zmluva_27_2014_o_poskytovani_vs_A8001656.pdf

zmluva_31_2014_volejbal_Miklos_11_2014_NZ.pdf

zmluva_35_2014_Sabyt_o_najme_nebytovych_priestorov.pdf

zmluva_39_2014_prenajom_164_2014_.pdf

zmluva_43_2014_dobrovolnicka_cinnost.pdf

 

 

 

Rok 2013

zmluva_01_2013_kadernictvo_nz.pdf

zmluva_05_2013_futbal_simon_nz.pdf

zmluva_09_2013_volejbal_miklos_nz.pdf

zmluva_13_2013_oz_Hook__2013_2014.pdf

zmluva_17_2013_kupna_PC_Allianz.pdf

zmluva_21_2013_zverenie_majetku_do_spravy.pdf

zmluva_25_2013_MilkAgro_SJ.pdf

zmluva_29_2013_telocvicna_volejbal_13_2013_NZ_1.pdf

zmluva_33_2013_ZUS_zmluva_o_najme.pdf

zmluva_37_2013_telocvicna_karate_17_2013_NZ.pdf

zmluva_02_2013_futsal_korinek_nz.pdf

zmluva_06_2013_LPR_zmluva_o_spolupraci.pdf

zmluva_06_2013_LPR_zmluva_o_spolupraci.pdf

zmluva_10_2013_floorball_simon_nz.pdf

zmluva_14_2013_ped_prax.pdf

zmluva_18_2013_9_50_000067200PO2013_VVS.pdf

zmluva_22_2013_autobusy.pdf

zmluva_26_2013_telocvicna_floorball_10_2013_NZ_1.pdf

zmluva_22_2013_autobusy.pdf

zmluva_30_2013_telocvicna_basketbal_14_2013_NZ_1.pdf

zmluva_34_2013_prevod_majetku_MRK_PO_PO_163.pdf

zmluva_38_2013_telocvicna_futbal_18_2013_NZ.pdf

zmluva_03_2013_futsal_kolarcik_nz.pdf

zmluva_07_2013_basketbal_cervova.pdf

zmluva_11_2013_dodatok_k_9901543548.pdf

zmluva_15_2013_mandatna_BOZP_Dugas.pdf

zmluva_19_2013_darovacia_SPU_Bratislava.pdf

zmluva_23_2013_dodavka_SJ.pdf

zmluva_27_2013_telocvicna_bedminton_11_2013_NZ_1.pdf

zmluva_31_2013_dohoda_sport_sutaze.pdf

zmluva_39_2013_bauMax.pdf

zmluva_04_2013_futbal_dugas_nz.pdf

zmluva_08_2013_Ifosoft_130347.pdf

zmluva_12_2013_dodatok_k_9901530268.pdf

zmluva_16_2013_basketbal_cervova_dodatok.pdf

zmluva_20_2013_NUCEM.pdf

zmluva_24_2013_zber_oleja.pdf

zmluva_28_2013_telocvicna_basketbal_12_2013_NZ_1.pdf

zmluva_32_2013_dodatok_preprava_Ostrovany.pdf

zmluva_36_2013_zmluva_o_poskytnuti_sluzieb.pdf

zmluva_40_2013_projekt_ZS_35140041.pdf

 

Rok 2012

02_2012_nz_basketbal_revak.pdf

06_2012_nz_zus_kobelak.pdf

27_2012_mastaf.pdf

03_2012_nz_basketbal_belisova.pdf

24_2012_interaudit_univezal.pdf

24_2012_interaudit_univezal.pdf

30_2012_orange_zmluva_A6714284.pdf

04_2012_nz_bedminton_bodnar.pdf

25_2012_ho_pe_family.pdf

31_2012_orange_zmluva_A6714284_dodatok.pdf

05_2012_nz_sportove_hry_farsky_urad.pdf

26_2012_vse.pdf

26_2012_vse.pdf

32_2012_orange_zmluva_A2648612_dodatok.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria