Navigácia

 • Prevádzka ŠKD
  Ranné schádzanie od 6:30 do 7:30 hod.
  Poobedňajšia činnosť je od 11,20 hod. do 16:30 hod.
  Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.
  15.03.2018 13:21 | viac »
 • Organizácia
  V školskom roku 2019/2020 má Školský klub detí 2 oddelenia.
  Navštevujú ich žiaci 1.- 4. ročníka. Činnosť ŠKD je rozdelená na spoločensko-vednú, prírodovedno- enviromentálnu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú a telovýchovno, zdravotno športovú oblasť výchovy.
  Aktivity, ktoré sa realizujú v ŠKD rozvíjajú kreativitu, zručnosť, nadanie a záujmy detí.
  16.10.2019 16:13 | viac »
 • Poplatky a žiadosť
  Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a je spoplatnená.
  V školskom roku 2019/2020 je poplatok za ŠKD 5,-€ a 7,-€ mesačne, určený VZN Obecného zastupiteľstva Šarišské Michaľany.
  Ziadost_do_SKD.docx
  Ziadost_do_SKD.odt
  Ziadost_do_SKD.pdf

  ziadost_o_odhlasenie_.docx
  ziadost_o_odhlasenie.odt
  ziadost_o_odhlasenie.pdf

  ziadost_o_zmenu_casu_odchodu.docx
  16.10.2019 16:13 | viac »
 • Odchod zo školy
  Žiadame rodičov, aby si pre svoje deti prichádzali presne v daný čas uvedený na zápisnom lístku a to o 13:30 hod, 15:00 hod, 15:30, 16:00 a 16:30hod. 
  Samostatne uvoľnené deti zo ŠKD budú podľa daného času na zápisnom lístku, alebo napísaním oznamu rodičom do slovníčka. Činnosť detí v čase od 13:30 do 15:00 je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. V tomto čase je budova uzamknutá a deti neodchádzajú domov. Pani vychovávateľka má svoj výchovný program pre deti a Vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť. 
  15.03.2018 13:20 | viac »
 • Pobyt vonku
  Každý jeden deň (okrem silného dažďa a vetra) má vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže na detskom alebo školskom ihrisku.  
  Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt vonku (alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie). Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci....ony sa iba hrali a boli šťastné. 
  Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, aby boli pri hrách veselé a šťastné. 
  Ďakujeme 
  15.03.2018 10:53 | viac »
 • Priestory
  Činnosť ŠKD sa realizuje v samostatne určenej triede pre ŠKD, v telocvični, v počítačovej učebni, v cvičnej kuchynke, v knižnici, mimo budovy školy, podľa charakteru aktivít, na školskom ihrisku. 
  - naučiť deti aktívne oddychovať formou hier, súťaží, pohybových 
  - aktivít a záujmových činností 
  - pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú 
  - začlenenie dieťaťa do kolektívu 
  - komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa 
  - podporovať u detí tvorivosť 
  - prípravu na vyučovanie (od 15:00 hod.) 
  - prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín 
  15.03.2018 10:54 | viac »
 • Pravidelné celoročné akcie

  - celoklubové súťaže - turistické vychádzky 
  - súťaže medzi klubmi s iných škôl 
  - tématické popoludnia (Športové netradičné popoludnia, Imatrikulácia prvákov, tvorivé dielne, Rozprávková noc v ŠKD Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, MDD, Moja mama ...) 
  - návštevy kultúrnych akcií, obecnej a školskej knižnice 
  - návštevy výstav, kina 
  - letná prázdninová činnosť 

  15.03.2018 10:54 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria