Navigácia

História školy Základné informácie Organizácia vyučovania Zriaďovateľ ZŠsMŠ

História školy

Prvá michalianska ľudová škola bola založená v roku 1799.
1.1.1958 bola daná do užívania osemročná stredná škola, ktorá mala okrem učební aj čitáreň, telocvičňu, jedáleň, kabinety a priestory pre družinu mládeže. Pri škole bolo hádzanárske a basketbalové ihrisko, Mičurinská prírodovedná stanica a ovocný sad. V tom čase ju navštevovalo 284 žiakov. V priebehu ďalších rokov priestory školy nevyhovovali narastajúcemu počtu žiakov (prišli aj žiaci z Ostrovian), preto sa využívali na vyučovanie provizórne priestory v iných objektoch (kaštieľ,...). Stará budova školy slúži dodnes potrebám detského domova.
Súčasná budova školy bola dokončená v roku 1976. Bola postavená pre 18 tried s príslušnými špeciálnymi učebňami. Dnes už jej kapacita nevyhovuje, keďže posledných rokoch sa počet tried neustále zvyšuje. 
Za obdobie 40 rokov prešla viacerými organizačnými zmenami, z pôvodne ZDŠ cez ZŠ až po spojený právny subjekt ZŠsMŠ od roku 2004.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria