Menu

Krúžky

Šk. rok 2019/2020

Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

Zoznam záujmových útvarov
Školský rok 2019/2020

P.č.    Názov ZÚ                         Vedúci ZÚ
1.    Pohybové hry                       Jakubčáková


2.    Gymnastický                         Dudičová


3.    Ľudová tvorivosť                   Roháľová


4.    Zippyho kamaráti                  Pinteková


5.    GBS                                     Sivák


6.    Florbal                                 Sivák


7.    Hráme sa so slovami          Štvartáková


8.    Hráme sa s číslami             Mikloš


9.    Sováčik                               Kožárová


10.  Pohybový krúžok                Matijová


11.   Pohybáčik                         Štelbacká


12.   Rozum do hrsti                  Lörincová


13.   Tvoríme s fantáziou          Valkovičová


14.   Výtvarný                            Hužvárová


15.   Tvorivé výtv. dielne           Uzíková


16.   Nemecký jazyk                 Kiraľová


17.   Lego Robolab animácie       Mačo
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria