Navigácia

Krúžky

Šk. rok 2020/2021

Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

Zoznam záujmových útvarov
Školský rok 2020/2021

P.č.    Názov ZÚ                         Vedúci ZÚ
1. Pohybové hry                        Jakubčáková

2. Rozum do hrsti                      Lörincová

3. Lego Robolab                        Mačo

4. Hráme sa so slovami            Štvartáková

5. Klub cestovateľov                 Šinaľová

6. Pohybový                              Matijová

7. Hýb sa!                                 Štelbacká

8. Zippyho kamaráti                  Pinteková

9. Dobré nápady                       Poráčová

10. Tvoríme s fantáziou            Valkovičová

11. Ľudová tvorivosť                  Roháľová

12 . Hravá matematika              Kožárová

13. Infovak                                 Vavrencová

14. Nemecký jazyk                     Kiraľová

15. Pohybové hry                       Mikloš

16. Florbal                                  Sivák

17. Futbal                                   Dudič

18. Loptové hry                          Dudičová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria