Navigácia

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany                      Sídlo:
Zastúpený: PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka školy                               Pod lesíkom 19
IČO:36158101                                                                                                   082 22 Šarišské Michaľany
DIČ:2021364950                                                                                               okres Sabinov
Tel.:051/45 82 204

e-mail: zssarmich@gmail.com

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Sabinov

č.účtu:IBAN: SK47 0200 0000 0016 3003 0751

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria