Menu

 • Valentínska diskotéka

 • Karneval

 • Projektový deň

 • Krúžková činnosť

 • Burza stredných škôl

  Dňa 12.februára sa žiaci 8. ročníkov zúčastnili Burzy stredných škôl v Kultúrnom dome v Sabinove. Naši žiaci sa tak mohli dozvedieť ďalšie informácie o jednotlivých školách, študijných odboroch či duálnom vzdelávaní. Navyše mohli ochutnať pripravené dobroty či drinky a vyskúšať si podávanie prvej pomoci a programovanie autíčok.

 • Výchovný koncert - 5.2.2020

  Aj tento rok sa v našej škole predstavila skupina AJA so svojím novým programom. Pre žiakov prvého stupňa, aj pre škôlkárov, si pripravila výchovný koncert  Hravo – zdravo zameraným na zdravú výživu a zdravotný štýl.

  Žiakom druhého stupňa priblížila výhody  práce s iformačnými technológiami a nástrahami internetu v programe Trendsetter.

 • Ples v škôlke

  Plesová sezóna 2020 už beží v plnom prúde. Neminula ani našu materskú školu a po roku k nám opäť zavítala.

    Dňa 24.01.2020 sa o 9:00 hod. v štvrtej  triede pani učiteľky Lucia Semanová a Bc. Lucia Korínková slávnostne otvorili 2. škôlkarský ples. Nechýbala krásna výzdoba, "slávnostné róby"  ;) , hudba pod vedením pána Karola Korínka,  pohostenie,  ktoré pre deti zabezpečili rodičia. Bol to ples plný radosti, zábavy a úsmevu.

   

   

 • Oznam pre rodičov - chrípkové ochorenie žiakov

  Riaditeľstvo školy na základe Metodického usmernenia č. 15/2005-R a po odporúčaní RÚVZ v Prešove rozhodlo, že v dňoch  30.01. - 31.01.2020 (štvrtok - piatok) sa vyučovanie prerušuje z dôvodu nárastu chrípkového ochorenia žiakov.

  V dňoch 30.01. - 31.01.2020 nebude výchovná činnosť v ŠKD. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, budú vyhlásení z obeda vedúcou ŠJ.

  Výpisy klasifikácie žiaci dostanú v utorok po polročných prázdninách.

  Vyučovanie bude pokračovať v utorok 04.02.2020.

 • MŠ - Zeleninkové šialenstvo

              Projekt, do ktorého sa od januára 2020 zapojila aj naša materská škola je prioritne  zameraný na zdravý životný štýl detí a prevenciu detskej obezity. Počas školského roka deti spoznajú 40 až 45 druhov zeleniny zážitkovým spôsobom, čo je najúčinnejšia a najefektívnejšia forma vzdelávania sa. Takto si vytvárajú zdravé stravovacie návyky a pozitívny vzťah k zelenine na celý život. Zeleninkové  šialenstvo v našej MŠ odštartovalo 15.01.2020. Ktorou zeleninou začali a ako to predškoláci zvládli si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

   

 • MŠ - Zem nie je smetisko!

  Pochopiť túto vetu sa deti - predškoláci snažili 16.01.2020, kedy pán Fischer hravou formou a nenásilne vysvetlil deťom ako sa majú správať, aby naša Zem nebola smutná a neochorela. Tak sa učili triediť odpad. V závere každé dieťa  bolo odmenené knihou: "Filipove prázdninové dobrodružstvá"  Tento program Filip je podporovaný starostom obce.

 • Večer v ŠKD

  .Dňa 29.11.2019 sa u nás, v 2. oddelení  ŠKD, uskutočnil „Večer v ŠKD“. Niesol sa v duchu témy „Popletené rozprávky“. Deti svojou šikovnosťou a umom museli tieto rozprávky rozpliesť. Na záver ich ešte čakala „Pasovačka“ za ozajstných prvákov našej školy.

  Po úvodnej časti potom nasledovalo občertvenie a večerná diskotéka. Deti domov odchádzali o 22:00 hod. plní zážitkov a spokojnosti z prežitého večera.

 • Vianočná akadémia

 • MŠ - Vianočná burza

  Vianoce patria medzi tie najkrajšie sviatky v roku.  Predvianočný čas už tradične patrí  školskej burze. 16. decembra 2019 v našej materskej škole vládla sviatočná a radostná atmosféra. O krásu a bohatosť vianočnej burzy sa pričinili pani učiteľky. Vložili do výroby vlastne vyrobených dekorácií svoju šikovnosť a kreativitu. Z množstva krásnych výrobkov si mohli vyberať deti aj rodičia. Veď, posúďte sami ...

 • Vianočná akadémia

 • Mikuláš v škole

 • MŠ - Mikuláš

  "Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý. Každý rok nosievaš do okien dary. Na dlho odložíš sladký spánok, kým dary nevložíš do topánok. Mikuláš, Mikuláš ty veľký svätý, každý rok myslievaš na dobré detí.".

                    Aj takáto pieseň sa posledné dní ozývala  v priestoroch našej materskej školy.

  Do topánok im Mikuláš vloží darčeky doma 6. decembra, ale priamo do rúk im odovzdával  v našej materskej škole v stredu 4.12.2019, keď k nám  zavítal. A nebol veru sám. Chcete vedieť, kto s ním prišiel?  Tak si otvorte fotogalériu a dozviete sa to ...

                   A ešte niečo ... 

                   Deti si od štedrého biskupa  Mikuláša  odniesli nielen balíček plný sladkostí, ale aj balíček plný zážitkov, dojmov a tajomstiev z tejto čarovnej chvíľky.

 • Drogy a ich škodlivosť- beseda s psychologičkami

       Dňa 18.11.2019 sa uskutočnila beseda pre žiakov 5. ročníka na tému drogy. Pani psychologičky sa so žiakmi rozprávali najmä o škodlivosti drog na mladý organizmus. Zamerali sa najmä na fajčenie a alkohol, drogy, ktoré sú dostupné a bohužiaľ sú súčasťou života mnohých rodín.

 • Šarkaniáda

 • WOCABEE

 • Basketbal

  V stredu 13.11.2019 sa u nás uskutočnila dlhodobá basketbalová liga skupina Sabinov, v ktorej naši chlapci obsadili zatiaľ predbežné 3. miesto. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria